Zona e orësOra e Evropës Qendrore
zonë2 381 741 km²
Popullsia34,6 milionë
Dendësia e popullsisë14,5 / km²
Kodet Postare01000, 01001, 01002 (3220 më shumë)
Prefikset Telefon21, 24, 25 (21 më shumë)
Biznese në Algjeria69110
Qytete633
Kodet PostareRajoni administrativNumri i kodeve postare
01000 - 01052Vilajeti Adrar, Algjeria54
02000 - 02804Wilaya de Chlef91
03000 - 03046Wilaya de Laghouat47
04000 - 04300Oum el Bouaghi53
05000 - 05400Batna136
06000 - 06500Wilaya de Bejaïa114
07000 - 07800Wilaya de Biskra90
08000 - 08803Bechar54
09000 - 09480, 16052 - 16061Wilaya de Blida66
09050 - 09059, 26000 - 26800, 38020 - 38029Wilaya de Médéa95
10000 - 10260Wilaya de Bouira91
10070 - 10079, 34000 - 34255Wilaya de Bordj Bou Arréridj79
11000 - 11024Wilaya de Tamanrasset25
12000 - 12057Wilaya de Tébessa58
13000 - 13600Wilaya de Tlemcen84
14000 - 14071Wilaya de Tiaret71
15000 - 15640Wilaya de Tizi Ouzou166
16000 - 16808Wilaya d’ Alger74
16032 - 16049, 35000 - 35200Wilaya de Boumerdes81
17000 - 17065Wilaya de Djelfa67
18000 - 18200Wilaya de Jijel50
19000 - 19801Wilaya de Sétif129
20000 - 20036Wilaya de Saïda38
21000 - 21075Wilaya de Skikda76
22000 - 22100Wilaya de Sidi Bel Abbès62
22050 - 22059, 29000 - 29076Wilaya de Mascara86
23000 - 23807Annaba56
24000 - 24300Wilaya de Guelma54
25000 - 25806Wilaya de Constantine63
27000 - 27049Wilaya de Mostaganem50
28000 - 28068Wilaya de M’Sila69
30000 - 30803Wilaya de Ouargla64
31000 - 31806Oran98
32000 - 32034El Bayadh35
33000 - 33011Illizi12
36000 - 36023, 36030 - 36049El Tarf42
37001 - 37006Wilaya de Tindouf6
38000 - 38019Wilaya de Tissemsilt24
39000 - 39077El Oued77
40000 - 40300Wilaya de Khenchela46
41000 - 41039Wilaya de Souk Ahras40
42000 - 42440Wilaya de Tipaza78
43000 - 43200Wilaya de Mila68
44000 - 44059Ain Defla64
45000 - 45200Wilaya de Naama34
46000 - 46054Wilaya de Aïn Temouchent54
47000 - 47801Wilaya de Ghardaïa34
48000 - 48073Wilaya de Relizane73

(3223) Kodet Postare në Algjeria

Kodi PostarQytetiRajoni administrativPopullsia e qytetit
01000Vilajeti Adrar, Algjeria
01001TimimounVilajeti Adrar, Algjeria49237
01002Vilajeti Adrar, Algjeria
01003Vilajeti Adrar, Algjeria
01004RegganeVilajeti Adrar, Algjeria32974
01005Vilajeti Adrar, Algjeria
01006Vilajeti Adrar, Algjeria
01007Zaouiet KountaVilajeti Adrar, Algjeria
01008SbaaVilajeti Adrar, Algjeria
01009TimimounVilajeti Adrar, Algjeria49237
01010Vilajeti Adrar, Algjeria
01011TsabitVilajeti Adrar, Algjeria
01012AougroutVilajeti Adrar, Algjeria
01013Vilajeti Adrar, Algjeria
01014Vilajeti Adrar, Algjeria
01015Vilajeti Adrar, Algjeria
01016Vilajeti Adrar, Algjeria
01017Vilajeti Adrar, Algjeria
01018Vilajeti Adrar, Algjeria
01019Vilajeti Adrar, Algjeria
01020Vilajeti Adrar, Algjeria
01021Vilajeti Adrar, Algjeria
01022SbaaVilajeti Adrar, Algjeria
01023Vilajeti Adrar, Algjeria
01024Vilajeti Adrar, Algjeria
01025Vilajeti Adrar, Algjeria
01026Vilajeti Adrar, Algjeria
01027Vilajeti Adrar, Algjeria
01028Vilajeti Adrar, Algjeria
01029TamentitVilajeti Adrar, Algjeria
01030AdrarVilajeti Adrar, Algjeria43903
01031Vilajeti Adrar, Algjeria
01032Vilajeti Adrar, Algjeria
01033Vilajeti Adrar, Algjeria
01034Vilajeti Adrar, Algjeria
01035Vilajeti Adrar, Algjeria
01036Vilajeti Adrar, Algjeria
01037Vilajeti Adrar, Algjeria
01038MetarfaVilajeti Adrar, Algjeria
01039Vilajeti Adrar, Algjeria
01040Vilajeti Adrar, Algjeria
01041Vilajeti Adrar, Algjeria
01042Vilajeti Adrar, Algjeria
01043TimokteneVilajeti Adrar, Algjeria
01044AkabliVilajeti Adrar, Algjeria
01045Vilajeti Adrar, Algjeria
01046Vilajeti Adrar, Algjeria
01047Vilajeti Adrar, Algjeria
01048Vilajeti Adrar, Algjeria
01049Vilajeti Adrar, Algjeria
Faqe 1Vazhdo

Algjeria

(Arabic: الجزائر‎ al-Jazā'ir; Berber: ⵍⵣⵣⴰⵢⴻⵔ Dzayer), officially People's Democratic Republic of Algeria, is a sovereign state in North Africa on the Mediterranean coast. Its capital and most populous city is Algiers, located in the country's far ..  ︎  Faqja Algjeria Wikipedia