(12128) Kodet Postare në Amazonas (Brazil)

Shikoni një listë të Kodet Postare në Amazonas (Brazil)
Zona e orësOra e Amazonës
zonë1 570 745,7 km²
Popullsia4,0 milionë (Më shumë detaje)
Popullsia mashkullore2016160 (50,4%)
Popullsia femra1985062 (49,6%)
Mosha mesatare23
Kodet Postare69000-000, 69001-000, 69005-000 (180 më shumë)
Kodet Postare12128
Prefikset Telefon68, 92, 97
Qytete56

Harta interaktive

(183) Kodet Postare në Amazonas (Brazil)

Kodi PostarQytetiRajoni administrativPopullsiazonë
69000-000
69001-000ManausAmazonas (Brazil)
69005-000ManausAmazonas (Brazil)47188 km²
69007-000ManausAmazonas (Brazil)3040,176 km²
69008-000ManausAmazonas (Brazil)2998012,6 km²
69009-000ManausAmazonas (Brazil)1134967,7 km²
69010-000ManausAmazonas (Brazil)135241,786 km²
69013-000ManausAmazonas (Brazil)
69015-000ManausAmazonas (Brazil)128272,632 km²
69017-000ManausAmazonas (Brazil)43820,871 km²
69018-000ManausAmazonas (Brazil)30336,6 km²
69020-000ManausAmazonas (Brazil)324123,096 km²
69021-000ManausAmazonas (Brazil)26270,722 km²
69022-000ManausAmazonas (Brazil)121879 495,7 km²
69023-000ManausAmazonas (Brazil)976566,5 km²
69025-000ManausAmazonas (Brazil)220711,442 km²
69027-000ManausAmazonas (Brazil)280365,8 km²
69028-000ManausAmazonas (Brazil)265373,589 km²
69029-000ManausAmazonas (Brazil)282431,645 km²
69030-000ManausAmazonas (Brazil)332426,9 km²
69033-000ManausAmazonas (Brazil)219081,794 km²
69034-000ManausAmazonas (Brazil)
69035-000ManausAmazonas (Brazil)5909222,7 km²
69036-000ManausAmazonas (Brazil)430292,703 km²
69037-000ManausAmazonas (Brazil)2718118,9 km²
69038-000ManausAmazonas (Brazil)291803,91 km²
69039-000ManausAmazonas (Brazil)191111,571 km²
69040-000ManausAmazonas (Brazil)138462,129 km²
69041-000ManausAmazonas (Brazil)3569646 km²
69042-000ManausAmazonas (Brazil)506682,896 km²
69043-000ManausAmazonas (Brazil)306943,639 km²
69044-000ManausAmazonas (Brazil)137842,488 km²
69045-000ManausAmazonas (Brazil)96222,454 km²
69046-000ManausAmazonas (Brazil)47940,53 km²
69047-000ManausAmazonas (Brazil)372212,448 km²
69048-000ManausAmazonas (Brazil)160802,721 km²
69049-000ManausAmazonas (Brazil)84151,866 km²
69050-000171722,911 km²
69053-000ManausAmazonas (Brazil)206182,419 km²
69054-000ManausAmazonas (Brazil)275475,9 km²
69055-000ManausAmazonas (Brazil)152572,87 km²
69057-000ManausAmazonas (Brazil)200873,556 km²
69058-000ManausAmazonas (Brazil)4407512,1 km²
69059-000ManausAmazonas (Brazil)224967,3 km²
69060-000ManausAmazonas (Brazil)145033,167 km²
69063-000ManausAmazonas (Brazil)399255,6 km²
69065-000ManausAmazonas (Brazil)177321,832 km²
69067-000ManausAmazonas (Brazil)259591,847 km²
69068-000ManausAmazonas (Brazil)164710,976 km²
69069-000ManausAmazonas (Brazil)
69070-000ManausAmazonas (Brazil)223127,2 km²
69072-000ManausAmazonas (Brazil)280,308 km²
69073-000ManausAmazonas (Brazil)374883,489 km²
69074-000ManausAmazonas (Brazil)3243533,4 km²
69075-000ManausAmazonas (Brazil)3544470,8 km²
69076-000ManausAmazonas (Brazil)86970,868 km²
69077-000ManausAmazonas (Brazil)106111,084 km²
69078-000ManausAmazonas (Brazil)287491,474 km²
69079-000ManausAmazonas (Brazil)174971,345 km²
69080-000ManausAmazonas (Brazil)171215,1 km²
69082-000ManausAmazonas (Brazil)404055,1 km²
69083-000ManausAmazonas (Brazil)66901,797 km²
69084-000ManausAmazonas (Brazil)464784 km²
69085-000ManausAmazonas (Brazil)325732,848 km²
69086-000ManausAmazonas (Brazil)966439,3 km²
69087-000ManausAmazonas (Brazil)616513,799 km²
69088-000ManausAmazonas (Brazil)1246311 363,5 km²
69089-000ManausAmazonas (Brazil)346823,249 km²
69090-000ManausAmazonas (Brazil)343093,836 km²
69092-000ManausAmazonas (Brazil)85641,433 km²
69093-000ManausAmazonas (Brazil)7607910,4 km²
69094-000ManausAmazonas (Brazil)107291,75 km²
69095-000ManausAmazonas (Brazil)399973,267 km²
69096-000ManausAmazonas (Brazil)144781,799 km²
69097-000ManausAmazonas (Brazil)7748310,6 km²
69098-000ManausAmazonas (Brazil)433276,8 km²
69099-000ManausAmazonas (Brazil)15139911,3 km²
69100-000ItacoatiaraAmazonas (Brazil)866028 911,6 km²
69110-000SilvesAmazonas (Brazil)
69114-000SilvesAmazonas (Brazil)83123 724,3 km²
69115-000Rio Preto da EvaAmazonas (Brazil)
69117-000Rio Preto da EvaAmazonas (Brazil)316435 769,8 km²
69120-000ItapirangaAmazonas (Brazil)89154 230,4 km²
69130-000UrucaráAmazonas (Brazil)1683528 031,3 km²
69135-000São Sebastião do UatumãAmazonas (Brazil)1335910 740,8 km²
69139-000Amazonas (Brazil)
69140-000NhamundáAmazonas (Brazil)2004314 045,8 km²
69150-000Amazonas (Brazil)
69151-000ParintinsAmazonas (Brazil)191833,644 km²
69152-000ParintinsAmazonas (Brazil)711915 931,8 km²
69153-000ParintinsAmazonas (Brazil)207324,481 km²
69158-000ManausAmazonas (Brazil)
69159-000Amazonas (Brazil)
69160-000BarreirinhaAmazonas (Brazil)306115 724,3 km²
69162-000Amazonas (Brazil)
69165-000Amazonas (Brazil)
69170-000Amazonas (Brazil)
69175-000Amazonas (Brazil)
69180-000Amazonas (Brazil)219352 907,1 km²
69182-000Amazonas (Brazil)
69184-000Amazonas (Brazil)
69190-000MauésAmazonas (Brazil)6080839 989,2 km²
69192-000Amazonas (Brazil)
69193-000Amazonas (Brazil)
69195-000Boa Vista do RamosAmazonas (Brazil)183032 586,8 km²
69196-000Amazonas (Brazil)
69197-000Amazonas (Brazil)
69200-000BorbaAmazonas (Brazil)3917744 259,5 km²
69210-000Amazonas (Brazil)
69212-000Amazonas (Brazil)
69230-000Nova Olinda do NorteAmazonas (Brazil)357375 608 km²
69240-000AutazesAmazonas (Brazil)379827 603,1 km²
69245-000Amazonas (Brazil)
69249-000Amazonas (Brazil)
69250-000CareiroAmazonas (Brazil)378546 092,9 km²
69254-000ManausAmazonas (Brazil)
69255-000Careiro da VárzeaAmazonas (Brazil)284202 616,9 km²
69260-000Novo AripuanãAmazonas (Brazil)2458241 393,9 km²
69265-000ApuíAmazonas (Brazil)2120454 013,4 km²
69280-000ManicoréAmazonas (Brazil)5335048 327,5 km²
69299-000Amazonas (Brazil)
69400-000ManacapuruAmazonas (Brazil)715138 282,7 km²
69405-000IrandubaAmazonas (Brazil)
69408-000Amazonas (Brazil)
69410-000CaapirangaAmazonas (Brazil)
69415-000IrandubaAmazonas (Brazil)463071 095,1 km²
69429-000Amazonas (Brazil)
69430-000BeruriAmazonas (Brazil)1883817 437,8 km²
69435-000Amazonas (Brazil)296383 968 km²
69440-000AnoriAmazonas (Brazil)200766 109 km²
69445-000AnamãAmazonas (Brazil)129832 453,8 km²
69450-000CodajásAmazonas (Brazil)2728818 711,7 km²
69452-000Amazonas (Brazil)
69459-000Amazonas (Brazil)
69460-000CoariAmazonas (Brazil)8244757 876 km²
69470-000TeféAmazonas (Brazil)6157723 862,7 km²
69475-000AlvarãesAmazonas (Brazil)152745 753,3 km²
69480-000TapauáAmazonas (Brazil)1908988 780,6 km²
69485-000UariniAmazonas (Brazil)1311610 246,3 km²
69490-000Amazonas (Brazil)1822916 910,8 km²
69495-000Amazonas (Brazil)793055 941,5 km²
69499-000ManausAmazonas (Brazil)
69500-000CarauariAmazonas (Brazil)2761925 767,9 km²
69510-000ItamaratiAmazonas (Brazil)806625 285 km²
69520-000JuruáAmazonas (Brazil)1417019 399,7 km²
69600-000São Paulo de OlivençaAmazonas (Brazil)3747119 753,9 km²
69610-000Amazonas (Brazil)
69620-000AmaturáAmazonas (Brazil)111314 759,2 km²
69630-000Benjamin ConstantAmazonas (Brazil)406818 764,7 km²
69639-000Amazonas (Brazil)
69640-000TabatingaAmazonas (Brazil)642583 240 km²
69649-000Amazonas (Brazil)
69650-000Atalaia do NorteAmazonas (Brazil)1878176 445,8 km²
69659-000Amazonas (Brazil)
69660-000Amazonas (Brazil)1652069 551,4 km²
69670-000Fonte BoaAmazonas (Brazil)1972412 111 km²
69680-000Santo Antônio do IçáAmazonas (Brazil)2401112 320,3 km²
69685-000TonantinsAmazonas (Brazil)183276 432,6 km²
69696-000Amazonas (Brazil)
69700-000BarcelosAmazonas (Brazil)27072122 761 km²
69720-000Amazonas (Brazil)
69725-000Amazonas (Brazil)
69730-000Novo AirãoAmazonas (Brazil)1885937 947,6 km²
69735-000Presidente FigueiredoAmazonas (Brazil)3471025 534,8 km²
69736-000Amazonas (Brazil)
69737-000Amazonas (Brazil)
69740-000Santa Isabel do Rio NegroAmazonas (Brazil)2430762 774 km²
69750-000Amazonas (Brazil)44606108 923,3 km²
69752-000Amazonas (Brazil)
69760-000Amazonas (Brazil)
69765-000CucuiAmazonas (Brazil)
69790-000Amazonas (Brazil)
69800-000HumaitáAmazonas (Brazil)5259433 108,9 km²
69820-000CanutamaAmazonas (Brazil)1378229 819,4 km²
69830-000LábreaAmazonas (Brazil)4392168 205,3 km²
69850-000Boca do AcreAmazonas (Brazil)3269821 678,5 km²
69855-000Amazonas (Brazil)
69859-000Amazonas (Brazil)
69860-000PauiniAmazonas (Brazil)1917141 637 km²
69870-000EnviraAmazonas (Brazil)154637 499,2 km²
69880-000EirunepéAmazonas (Brazil)3401215 012,4 km²
69890-000IpixunaAmazonas (Brazil)2790612 045,1 km²
69895-000Amazonas (Brazil)146727 579,4 km²

Amazonas (Brazil) Informacione Demografike

Popullsia4,0 milionë
Dendësia e popullsisë2,55 / km²
Popullsia mashkullore2016160 (50,4%)
Popullsia femra1985062 (49,6%)
Mosha mesatare23
Mosha mesatare për meshkuj22,9
Mosha mesatare për femra23,2
Biznese në Amazonas (Brazil)77702
Popullsia (1975)1459287
Popullsia (2000)2921698
Ndryshimi i popullsisë nga 1975 në 2015 +174,2%
Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015 +36,9%

Amazonas (Brazil)

Amazonas është një nga shtetet e Brazilit, që ndodhet në skajin më veriperëndimor. Është shteti më i madh i Brazilit dhe nënndarja e nëntë më e madh në botë. Shtete fqinje janë (sipas akrepave nga veriu) Roraima, Pará, Mato Grosso, Rondônia, dhe Acre. Gjithash..  ︎  Faqja Amazonas (Brazil) Wikipedia