(24101) Kodet Postare në Rio de Zhaneiro

Shikoni një listë të Kodet Postare në Rio de Zhaneiro
Zona e orësOra e Brazilisë
zonë1 221 km²
Popullsia6,7 milionë (Më shumë detaje)
Popullsia mashkullore3128145 (46,7%)
Popullsia femra3573179 (53,3%)
Mosha mesatare34,1
Kodet Postare20000-000, 20001-000, 20010-000 (448 më shumë)
Kodet Postare24101
Prefiksi Telefon21

Harta interaktive

(451) Kodet Postare në Rio de Zhaneiro, Rio de Janeiro

Kodi PostarQytetiRajoni administrativPopullsiazonë
20000-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
20001-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
20010-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro90,137 km²
20011-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro2886 826 m²
20015-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
20020-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro390,205 km²
20021-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro107242,724 km²
20030-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro1760,123 km²
20031-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro16760,344 km²
20034-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
20036-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
20040-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro8620,163 km²
20041-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro5515 778 m²
20043-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
20050-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro1500,144 km²
20051-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro6494 089 m²
20060-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro1190,125 km²
20061-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro1540,112 km²
20062-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
20065-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
20070-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro1596 285 m²
20071-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro104674 376 m²
20077-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
20080-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro9810,205 km²
20081-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro21530,323 km²
20090-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro2820,194 km²
20091-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro582 293 m²
20119-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
20180-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro20107 533 m²
20210-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro10300,418 km²
20211-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro160891,284 km²
20220-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro183922,706 km²
20221-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro95660,754 km²
20230-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro126940,878 km²
20231-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro195850,448 km²
20240-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro178231,941 km²
20241-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro224112,899 km²
20250-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro222041,044 km²
20251-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro307031,738 km²
20260-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro235310,944 km²
20261-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro316606,6 km²
20270-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro159191,008 km²
20271-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro217371,749 km²
20291-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
20310-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
20381-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
20396-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro14602236 km²
20397-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro12620,781 km²
20510-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro304551,436 km²
20511-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro204860,772 km²
20520-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro207870,619 km²
20521-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro168621,351 km²
20530-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro403263,688 km²
20531-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro1253426,8 km²
20535-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro231924 183 m²
20540-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro160970,826 km²
20541-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro419852,259 km²
20543-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
20550-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro446901,627 km²
20551-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro379231,411 km²
20555-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
20559-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
20560-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro309671,734 km²
20561-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro206062,958 km²
20675-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
20710-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro228241,109 km²
20715-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro249687,1 km²
20720-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro291881,558 km²
20723-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
20725-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro206791,179 km²
20730-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro267102,381 km²
20735-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro194260,98 km²
20740-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro297042,46 km²
20745-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro210113,945 km²
20750-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro177861,231 km²
20751-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro190341,059 km²
20755-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro174580,847 km²
20756-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro116970,791 km²
20760-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro214301,49 km²
20761-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro180760,922 km²
20765-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro182241,686 km²
20766-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro241182,072 km²
20770-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro297481,622 km²
20771-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro261392,284 km²
20775-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro197660,836 km²
20780-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro221641,162 km²
20785-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro264341,488 km²
20910-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro99550,759 km²
20911-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro176861,44 km²
20920-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro138730,857 km²
20921-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro131401,062 km²
20930-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro187272,086 km²
20931-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro163385 km²
20932-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro4883 384 m²
20940-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro48340,795 km²
20941-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro59391,482 km²
20943-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro85590,28 km²
20950-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro323462,379 km²
20960-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro117941,166 km²
20961-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro118440,753 km²
20970-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro127150,522 km²
20972-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro178540,347 km²
20973-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro105780,438 km²
20975-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro52520,469 km²
21010-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro343072,592 km²
21011-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro209773,465 km²
21012-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro295134,21 km²
21020-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro242132,002 km²
21021-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro211681,604 km²
21030-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro159323,183 km²
21031-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro252431,687 km²
21032-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro48390,415 km²
21040-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro212891,69 km²
21041-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro197251,374 km²
21042-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro241511,207 km²
21043-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro331376 145 m²
21044-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro511471,901 km²
21045-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
21046-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro449556 km²
21050-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro304761,679 km²
21051-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro114011,019 km²
21060-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro226671,4 km²
21061-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro703703,003 km²
21062-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro15672 126 m²
21070-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro511252,207 km²
21071-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro170521,067 km²
21072-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro37960,148 km²
21073-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro261381,227 km²
21090-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
21210-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro285351,614 km²
21211-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro157410,905 km²
21215-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro356521,657 km²
21220-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro239022,124 km²
21221-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro309762,124 km²
21230-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro408492,543 km²
21231-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro43020,405 km²
21235-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro601763,723 km²
21236-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro40580,268 km²
21240-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro343403,403 km²
21241-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro350353,077 km²
21250-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro261762,123 km²
21310-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro148481,487 km²
21311-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro241934,007 km²
21320-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro190071,825 km²
21321-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro351643,957 km²
21330-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro280462,549 km²
21331-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro256851,652 km²
21340-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro223561,228 km²
21341-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro237451,554 km²
21350-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro109730,805 km²
21351-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro115620,954 km²
21359-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
21360-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro285721,824 km²
21361-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro275601,837 km²
21362-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
21370-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro295423,416 km²
21371-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro255301,637 km²
21380-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro206531,308 km²
21381-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro205841,341 km²
21510-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro252411,645 km²
21511-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro196241,184 km²
21512-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro92680,603 km²
21515-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro203641,265 km²
21520-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro327112,427 km²
21521-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro64320,326 km²
21525-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro13910,162 km²
21530-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro240962,253 km²
21531-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro145850,533 km²
21532-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro216241,881 km²
21535-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro154502,897 km²
21539-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
21540-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro361712,311 km²
21545-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro222551,252 km²
21550-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro245491,673 km²
21555-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro300962,037 km²
21557-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro64150,556 km²
21610-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro152411,913 km²
21611-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro22563 645 m²
21615-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro105499,9 km²
21616-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro14132,042 km²
21620-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro182611,809 km²
21625-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro132631,474 km²
21630-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro147321,045 km²
21635-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro170511,196 km²
21640-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro155331,711 km²
21645-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro273731,923 km²
21650-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro299801,874 km²
21655-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro262921,947 km²
21660-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro211321,92 km²
21665-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro165072,241 km²
21670-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro177841,24 km²
21675-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro178581,267 km²
21710-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro200671,633 km²
21715-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro214661,682 km²
21720-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro154901,064 km²
21721-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro149210,779 km²
21725-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro186463,755 km²
21730-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro245726,1 km²
21735-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro202471,922 km²
21740-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro92592,658 km²
21741-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro86054,911 km²
21745-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro227412,184 km²
21746-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro5080,168 km²
21750-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro180971,005 km²
21755-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro220830,939 km²
21760-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro196384,434 km²
21765-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro229022,069 km²
21770-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro205981,478 km²
21771-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
21775-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro274722,248 km²
21810-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro133961,361 km²
21815-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro92071,286 km²
21820-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro183611,662 km²
21825-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro279025,7 km²
21830-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro227561,684 km²
21831-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro199751,308 km²
21832-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro158813,321 km²
21833-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro73490,477 km²
21840-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro108091,031 km²
21842-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro374992,128 km²
21843-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro231401,872 km²
21844-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro1359765 m²
21850-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro119910,929 km²
21852-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro176481,291 km²
21853-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro331826,5 km²
21854-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro525015,1 km²
21860-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro118302,181 km²
21862-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro128471,279 km²
21863-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro197421,941 km²
21864-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro104350,846 km²
21865-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro43920,285 km²
21866-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro57130,202 km²
21870-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro212491,162 km²
21875-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro103200,252 km²
21902-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
21910-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro294452,128 km²
21911-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro179794,322 km²
21920-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro334172,551 km²
21921-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro327181,809 km²
21922-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro18610,102 km²
21930-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro217332,028 km²
21931-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro284843,611 km²
21932-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro69681,217 km²
21940-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro161541,51 km²
21941-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro4187992,2 km²
21942-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
21945-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
21949-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
22000-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
22010-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro182581,103 km²
22011-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro150690,19 km²
22020-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro91190,17 km²
22021-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro55190,126 km²
22030-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro94760,432 km²
22031-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro158290,409 km²
22040-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro35720,15 km²
22041-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro96800,187 km²
22050-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro31800,146 km²
22051-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro51000,135 km²
22060-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro44910,114 km²
22061-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro227240,779 km²
22070-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro81800,504 km²
22071-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro110500,287 km²
22080-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro160720,579 km²
22081-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro95540,184 km²
22210-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro115660,624 km²
22211-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro133560,519 km²
22220-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro108130,266 km²
22221-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro205980,933 km²
22228-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
22230-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro160000,318 km²
22231-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro200440,629 km²
22238-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
22240-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro68040,416 km²
22241-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro107542,661 km²
22245-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro108550,61 km²
22247-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
22250-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro206430,756 km²
22251-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro127830,469 km²
22260-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro140161,032 km²
22261-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro106250,583 km²
22270-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro95570,272 km²
22271-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro58190,316 km²
22280-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro148210,843 km²
22281-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro84290,529 km²
22290-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro192781,567 km²
22291-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro667520,5 km²
22295-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
22296-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
22299-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
22359-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
22361-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
22410-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro65140,444 km²
22411-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro215040,591 km²
22420-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro108730,375 km²
22421-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro159520,157 km²
22430-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro136800,588 km²
22431-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro82490,239 km²
22440-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro22770,202 km²
22441-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro126270,439 km²
22450-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro262352,945 km²
22451-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro558163,499 km²
22452-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro293814 328 m²
22460-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro89573,788 km²
22461-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro59830,977 km²
22470-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro99772,459 km²
22471-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro157992,555 km²
22541-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
22600-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
22610-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro251016,5 km²
22611-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro28921,673 km²
22620-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro122903,286 km²
22621-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro99080,795 km²
22630-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro117301,694 km²
22631-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro299632,978 km²
22640-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro131694,206 km²
22641-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro128797,3 km²
22644-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
22649-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
22700-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
22710-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro392044,978 km²
22711-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro81550,115 km²
22713-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro343379,4 km²
22715-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro60160,821 km²
22720-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro110941,061 km²
22723-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro3404426,8 km²
22725-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro187014,822 km²
22730-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro227422,211 km²
22733-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro252814,607 km²
22735-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro127364,59 km²
22740-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro208121,392 km²
22743-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro235603,616 km²
22745-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro129987,4 km²
22750-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro270438,1 km²
22753-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro10410215,2 km²
22755-000Rio de Janeiro47730,501 km²
22760-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro131113,465 km²
22763-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro326212,033 km²
22765-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro330603,828 km²
22770-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro261922,057 km²
22772-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro42092 603 m²
22773-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro245651,44 km²
22775-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro4491516,7 km²
22776-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro33050,665 km²
22780-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro3281416,3 km²
22783-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro3110925,9 km²
22785-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro864534,8 km²
22790-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro5511039,3 km²
22793-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro3888512,5 km²
22795-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro437798,7 km²
23010-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro250255,2 km²
23012-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro131141,441 km²
23013-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro145092,176 km²
23015-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro81890,567 km²
23016-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro82370,854 km²
23017-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro2415728,9 km²
23020-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro1820457,6 km²
23025-000Rio de Janeiro78304,471 km²
23026-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro71136,1 km²
23027-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro70972,768 km²
23028-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro88794,379 km²
23030-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro1388115 km²
23031-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro159506 km²
23032-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro178796,4 km²
23033-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro70193,169 km²
23035-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro169995,6 km²
23036-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro152516,7 km²
23040-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro307639,2 km²
23042-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro129731,354 km²
23045-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro190723,674 km²
23047-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro116860,893 km²
23050-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro93491,398 km²
23051-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro5771 582 m²
23052-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro134491,518 km²
23055-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro95891,93 km²
23056-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro126772,042 km²
23057-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro29240 929 m²
23058-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro36571,349 km²
23059-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro186713,705 km²
23060-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro372843,683 km²
23061-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro87980,933 km²
23062-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro93082,054 km²
23063-000235781,746 km²
23064-000InhoaíbaRio de Janeiro21960,165 km²
23065-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro117563,546 km²
23066-000Rio de Janeiro258888,8 km²
23067-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro101021,361 km²
23068-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro65721,493 km²
23069-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro10472 058 m²
23070-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro179522,443 km²
23071-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro153541,317 km²
23073-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro153261,233 km²
23075-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro251466,7 km²
23076-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro81640,778 km²
23078-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro263517,7 km²
23080-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro83151,237 km²
23081-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro47230,466 km²
23082-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro74260,645 km²
23085-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro151082,737 km²
23087-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro92861,222 km²
23088-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro90171,638 km²
23090-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro243432,231 km²
23092-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro207714,776 km²
23093-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro92321,346 km²
23094-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro109531,757 km²
23095-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro123924,105 km²
23097-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro2133716,3 km²
23098-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro137502,77 km²
23270-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
23500-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
23510-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro159512,563 km²
23515-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro47141,024 km²
23520-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro2934713,8 km²
23521-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro19163 363 m²
23525-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro1991321,1 km²
23530-000SepetibaRio de Janeiro240575,6 km²
23535-000SepetibaRio de Janeiro1169819,5 km²
23547-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro118740,115 km²
23550-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro290104,432 km²
23555-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro1426717,1 km²
23560-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro2890242,4 km²
23565-000Rio de Janeiro745610,7 km²
23570-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro243928,5 km²
23573-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro104520,743 km²
23575-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro2326917,9 km²
23580-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro189673,236 km²
23585-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro304803,823 km²
23586-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
23587-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro190031,519 km²
23590-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro98541,027 km²
23591-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro32750,674 km²
23595-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro235662,79 km²
23598-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
23855-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro6626,2 km²
23918-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro5590,316 km²
24425-000São GonçaloRio de Janeiro199782,296 km²
24431-000São GonçaloRio de Janeiro209231,42 km²
24850-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro308026,8 km²
25525-000São João de MeritiRio de Janeiro345212 km²
25805-000Rio de Janeiro45071,802 km²
25807-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro38441,22 km²
25812-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro66938,9 km²
25820-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro608723,6 km²
25821-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro10036226,9 km²
26510-000NilópolisRio de Janeiro247961,55 km²
27710-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
28340-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
28835-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
28911-000118782,386 km²
37412-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro
44561-000Rio de ZhaneiroRio de Janeiro

Rio de Zhaneiro, Rio de Janeiro Informacione Demografike

Popullsia6,7 milionë
Dendësia e popullsisë5488 / km²
Popullsia mashkullore3128145 (46,7%)
Popullsia femra3573179 (53,3%)
Mosha mesatare34,1
Mosha mesatare për meshkuj32,1
Mosha mesatare për femra35,8
Biznese në Rio de Zhaneiro, Rio de Janeiro277451
Popullsia (1975)3918445
Popullsia (2000)6051342
Ndryshimi i popullsisë nga 1975 në 2015 +71%
Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015 +10,7%

Rio de Zhaneiro

Rio de Janeiro (sqt. Rio de Zhaneiro) është qyteti i dytë për nga madhësia i Brazilit dhe kryeqytetit i shtetit federal me të njejtin emër. themeluar në 1565 nga portugezët, qyteti ishte fillimisht selia e Kapitenerisë (një ndarje administrative e Portugalisë..  ︎  Faqja Rio de Zhaneiro Wikipedia