(280) Kodet Postare në Kuala Lumpur

Shikoni një listë të Kodet Postare në Kuala Lumpur
Zona e orësOra: Malajzi (Kuala-Lumpur)
zonë243 km²
Popullsia1,7 milionë (Më shumë detaje)
Popullsia mashkullore866017 (51%)
Popullsia femra832829 (49%)
Mosha mesatare28,3
Kodet Postare40517, 40612, 43200 (277 më shumë)
Prefiksi Telefon3
Qytete1
Kodet PostareQytetiNumri i kodeve postare
50000 - 60000Kuala Lumpur280

(280) Kodet Postare në Kuala Lumpur

Kodi PostarQytetiRajoni administrativPopullsia e qytetit
40517Shah AlamSelangor481654
40612Shah AlamSelangor481654
43200Cheras
50000Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50050Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50088Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50100Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50150Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50200Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50250Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50300Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50350Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50400Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50450Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50460Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50470Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50480Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50490Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50500Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50502Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50504Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50505Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50506Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50507Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50508Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50512Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50514Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50515Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50519Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50528Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50529Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50530Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50532Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50534Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50536Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50540Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50544Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50546Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50548Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50550Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50551Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50552Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50554Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50556Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50560Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50562Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50564Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50566Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50568Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50572Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50576Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50578Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50580Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50582Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50586Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50588Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50590Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50592Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50594Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50596Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50598Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50599Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50600Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50603Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50604Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50605Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50608Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50609Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50610Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50612Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50614Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50620Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50621Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50623Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50626Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50632Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50634Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50636Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50638Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50640Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50642Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50644Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50646Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50648Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50650Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50652Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50653Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50656Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50658Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50660Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50661Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50662Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50664Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50666Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50668Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50670Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50672Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50673Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50676Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50677Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50678Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50680Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50682Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50684Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50688Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50694Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50700Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50702Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50704Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50706Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50708Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50710Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50712Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50714Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50716Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50718Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50720Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50722Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50724Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50726Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50728Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50730Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50732Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50734Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50736Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50738Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50740Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50742Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50744Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50746Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50748Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50750Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50752Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50754Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50758Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50760Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50762Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50764Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50766Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50768Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50770Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50772Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50774Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50776Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50778Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50780Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50782Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50784Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50786Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50788Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50790Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50792Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50794Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50796Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50798Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50800Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50802Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50804Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50806Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50808Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50810Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50812Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50814Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50816Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50818Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50901Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50902Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50903Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50904Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50906Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50907Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50908Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50909Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50910Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50911Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50912Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50913Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50914Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50915Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50916Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50917Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50918Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50919Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50920Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50921Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50922Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50923Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50924Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50925Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50926Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50927Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50928Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50929Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50930Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50931Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50932Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50933Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50934Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50935Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50936Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50937Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50938Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50939Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50940Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50941Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50942Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50943Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50944Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50945Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50946Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50947Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50948Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50949Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50950Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50988Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50989Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
50990Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
51000Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
51100Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
51200Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
51700Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
51990Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
52000Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
52100Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
52200Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
53000Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
53200Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
53300Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
53700Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
53800Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
53990Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
54000Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
54100Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
54200Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
55000Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
55100Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
55200Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
55300Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
55700Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
55710Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
55720Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
55900Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
55902Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
55904Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
55906Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
55908Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
55910Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
55912Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
55914Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
55916Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
55918Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
55920Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
55922Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
55924Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
55926Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
55928Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
55930Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
55932Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
55934Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
55990Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
56000Cheras
56100Cheras
57000Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
57100Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
57700Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
57990Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
58000Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
58100Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
58200Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
58700Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
58990Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
59000Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
59100Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
59200Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
59700Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
59800Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
59990Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
60000Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
65000Kuala LumpurKuala Lumpur1453975
65100Kuala LumpurKuala Lumpur1453975

Kuala Lumpur Informacione Demografike

Popullsia1,7 milionë
Dendësia e popullsisë6991 / km²
Popullsia mashkullore866017 (51%)
Popullsia femra832829 (49%)
Mosha mesatare28,3
Mosha mesatare për meshkuj28,5
Mosha mesatare për femra28,1
Biznese në Kuala Lumpur197326
Popullsia (1975)713949
Popullsia (2000)1362714
Ndryshimi i popullsisë nga 1975 në 2015 +138%
Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015 +24,7%

Kuala Lumpur

Kuala Lumpur është kryeqyteti i Malajzisë. Lumpur (e shqiptuar /ˈkwɑːləlʊmˈpʊər/, Malay /kwɑlɑlʊmpʊ/ dhe nga vendasit /kwɑləlʊmpɔ/ ose /kɔlɔmpɔ/), është kryeqyteti dhe qyteti më i madh i Malajzisë. Vetë qyteti, i cili përfshin një sipërfaqe prej 244 km2, ka n..  ︎  Faqja Kuala Lumpur Wikipedia