Kodi Postar 1029

Qarku i Tiranës | Shqipëria

Informacion i Detajuar
Zona e orës:Ora standarde qendrore evropiane
Ora lokale:Saturday 3.57.MD
Gjer. dhe gjat.:41.38167° / 19.76028°
Kodet Postare të lidhura:102310241025102610271028

pranë Qarku i Tiranës

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare