Kodi Postar 1029, Shqipëria

Qarku i Tiranës

Informacion i Detajuar
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 2.16.PD
Gjer. dhe gjat.:41.38167° / 19.76028°
Kodet Postare të lidhura:102310241025102610271028

pranë Qarku i Tiranës

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare