Kodi Postar 1032

Vora | Shqipëria

në Shqipëri.    Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Vora
Zona e orës:Ora standarde qendrore evropiane
Ora lokale:Saturday 4.41.MD
Gjer. dhe gjat.:41.39083° / 19.655°
Kodet Postare të lidhura:103010311033103410351036

pranë Vora


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Tiranës

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare