Kodi Postar 1033, Shqipëria

Qarku i Tiranës

Informacion i Detajuar
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 2.20.PD
Gjer. dhe gjat.:41.3275° / 19.81889°
Kodet Postare të lidhura:103010311032103410351036

pranë Qarku i Tiranës

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare