Kodi Postar 1033

Qarku i Tiranës | Shqipëria

Informacion i Detajuar
Zona e orës:Ora standarde qendrore evropiane
Ora lokale:Tuesday 11.33.PD
Gjer. dhe gjat.:41.3275° / 19.81889°
Kodet Postare të lidhura:103010311032103410351036

pranë Qarku i Tiranës

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare