Kodi Postar 1040, Shqipëria

Qarku i Tiranës

Informacion i Detajuar
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 2.22.PD
Gjer. dhe gjat.:41.31917° / 19.92917°
Kodet Postare të lidhura:104110421043104410451046

pranë Qarku i Tiranës

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare