Kodi Postar 1040

Qarku i Tiranës | Shqipëria

Informacion i Detajuar
Zona e orës:Ora standarde qendrore evropiane
Ora lokale:Saturday 4.06.MD
Gjer. dhe gjat.:41.31917° / 19.92917°
Kodet Postare të lidhura:104110421043104410451046

pranë Qarku i Tiranës

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare