Kodi Postar 1045, Shqipëria

Farka e Madhe

Informacion i Detajuar
Qyteti:Farka e Madhe
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 2.31.PD
Gjer. dhe gjat.:41.30556° / 19.86694°
Kodet Postare të lidhura:104010411042104310441046

pranë Farka e Madhe


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Tiranës

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare