Kodi Postar 1054, Shqipëria

Bathore

Bathore është emri i një lagjeje në veri të qytetit të Tiranës, sipër lumit Tirana. lagje kryesisht është e banuar nga të ardhurit nga vendbanime të tjera gjatë viteve 1990.    Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Bathore
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 2.21.PD
Gjer. dhe gjat.:41.2875° / 19.84056°
Kodet Postare të lidhura:104810491050105110521053

pranë Bathore


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Tiranës

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare