Kodi Postar 3009

Njësia administrative Bradashesh | Shqipëria

Bradashesh është një komunë në Rrethin e Elbasanit në Shqipëri.     Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Njësia administrative Bradashesh
Zona e orës:Ora standarde qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 1.17.MD
Gjer. dhe gjat.:41.105° / 20.0225°
Kodet Postare të lidhura:300330043005300630073008

pranë Njësia administrative Bradashesh


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Elbasanit

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare