Kodi Postar 3013

Funar | Shqipëria

Informacion i Detajuar
Qyteti:Funar
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Tuesday 12.17.MD
Gjer. dhe gjat.:41.28194° / 20.28722°
Kodet Postare të lidhura:301030113012301430153016

pranë Funar


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Elbasanit

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare