Kodi Postar 3013, Shqipëria

Funar

Informacion i Detajuar
Qyteti:Funar
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Tuesday 7.08.PD
Gjer. dhe gjat.:41.28194° / 20.28722°
Kodet Postare të lidhura:301030113012301430153016

pranë Funar


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Elbasanit

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare