Kodi Postar 3025, Shqipëria

Njësia administrative Shushicë (Elbasan)

Shushicë është një komunë në Shqipëri.     Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Njësia administrative Shushicë (Elbasan)
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 2.18.PD
Gjer. dhe gjat.:41.0975° / 20.14833°
Kodet Postare të lidhura:302030213022302330243026

Të dhëna biznesi për 3025

pranë Njësia administrative Shushicë (Elbasan)


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Elbasanit

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare