Kodi Postar 3302, Shqipëria

Njësia administrative Pishaj

Pishaj është një komunë në Shqipëri.     Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Njësia administrative Pishaj
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 2.25.PD
Gjer. dhe gjat.:40.88111° / 20.18278°
Kodet Postare të lidhura:330133033304330533063307

pranë Njësia administrative Pishaj


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Elbasanit

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare