Kodi Postar 3305

Njësia administrative Kukur | Shqipëria

Kukur është një komunë në Shqipëri.     Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Njësia administrative Kukur
Zona e orës:Ora standarde qendrore evropiane
Ora lokale:Saturday 4.03.MD
Gjer. dhe gjat.:40.86778° / 20.36361°
Kodet Postare të lidhura:330133023303330433063307

pranë Njësia administrative Kukur


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Elbasanit

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare