Kodi Postar 3305, Shqipëria

Njësia administrative Kukur

Kukur është një komunë në Shqipëri.     Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Njësia administrative Kukur
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 2.19.PD
Gjer. dhe gjat.:40.86778° / 20.36361°
Kodet Postare të lidhura:330133023303330433063307

pranë Njësia administrative Kukur


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Elbasanit

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare