Kodi Postar 3306, Shqipëria

Njësia administrative Kushovë

Kushovë është një komunë në Shqipëri.     Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Njësia administrative Kushovë
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 2.18.PD
Gjer. dhe gjat.:40.78889° / 20.18889°
Kodet Postare të lidhura:330133023303330433053307

pranë Njësia administrative Kushovë


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Elbasanit

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare