Kodi Postar 3306

Njësia administrative Kushovë | Shqipëria

Kushovë është një komunë në Shqipëri.     Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Njësia administrative Kushovë
Zona e orës:Ora standarde qendrore evropiane
Ora lokale:Saturday 4.02.MD
Gjer. dhe gjat.:40.78889° / 20.18889°
Kodet Postare të lidhura:330133023303330433053307

pranë Njësia administrative Kushovë


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Elbasanit

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare