Kodi Postar 3307, Shqipëria

Njësia administrative Tunjë

Tunjë është një komunë në Shqipëri.     Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Njësia administrative Tunjë
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 2.32.PD
Gjer. dhe gjat.:40.83417° / 20.11194°
Kodet Postare të lidhura:330133023303330433053306

pranë Njësia administrative Tunjë


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Elbasanit

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare