Kodi Postar 3309, Shqipëria

Njësia administrative Shënepremte

Komuna Shenepremte është një komunë në Shqipëri.    Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Njësia administrative Shënepremte
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 2.32.PD
Gjer. dhe gjat.:40.76667° / 20.39139°
Kodet Postare të lidhura:330333043305330633073308

pranë Njësia administrative Shënepremte


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Elbasanit

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare