Kodi Postar 4010, Shqipëria

Qarku i Shkodrës

Informacion i Detajuar
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Tuesday 7.07.PD
Gjer. dhe gjat.:42.25° / 19.66667°
Prefikset Telefon21121222261Më shumë
Kodet Postare të lidhura:401140124013401440154016

pranë Qarku i Shkodrës

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare