Kodi Postar 4010

Qarku i Shkodrës | Shqipëria

Informacion i Detajuar
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Tuesday 12.11.MD
Gjer. dhe gjat.:42.25° / 19.66667°
Kodet Postare të lidhura:401140124013401440154016

Të dhëna biznesi për 4010

pranë Qarku i Shkodrës

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare