Kodi Postar 4011, Shqipëria

Njësia administrative Shosh

Shosh është një komunë në Shqipëri.     Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Njësia administrative Shosh
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Tuesday 7.41.PD
Gjer. dhe gjat.:42.2375° / 19.78°
Kodet Postare të lidhura:401040124013401440154016

pranë Njësia administrative Shosh


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Shkodrës

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare