Kodi Postar 4012

Qarku i Shkodrës | Shqipëria

Informacion i Detajuar
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Tuesday 1.00.MD
Gjer. dhe gjat.:42.10528° / 19.57083°
Kodet Postare të lidhura:401040114013401440154016

pranë Qarku i Shkodrës

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare