Kodi Postar 4015, Shqipëria

Qarku i Shkodrës

Informacion i Detajuar
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Tuesday 7.39.PD
Gjer. dhe gjat.:42.08222° / 19.52972°
Prefikset Telefon21121222261Më shumë
Kodet Postare të lidhura:401040114012401340144016

pranë Qarku i Shkodrës

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare