Kodi Postar 4015

Qarku i Shkodrës | Shqipëria

Informacion i Detajuar
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Tuesday 12.45.MD
Gjer. dhe gjat.:42.08222° / 19.52972°
Kodet Postare të lidhura:401040114012401340144016

pranë Qarku i Shkodrës

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare