Kodi Postar 4405, Shqipëria

Komuna Qelëz

Komuna Qelëz është një komunë në Shqipëri.    Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Komuna Qelëz
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 2.32.PD
Gjer. dhe gjat.:42.08972° / 19.895°
Kodet Postare të lidhura:440144024403440444064407

Të dhëna biznesi për 4405

pranë Komuna Qelëz


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Shkodrës

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare