Kodi Postar 5009, Shqipëria

Njësia administrative Kutalli

Kutalli është një komunë në Rrethin e Beratit në Shqipëri.     Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Njësia administrative Kutalli
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 2.32.PD
Gjer. dhe gjat.:40.78389° / 19.78667°
Kodet Postare të lidhura:500350045005500650075008

pranë Njësia administrative Kutalli


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Beratit

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare