Kodi Postar 6407, Shqipëria

Sukë

Informacion i Detajuar
Qyteti:Sukë
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 2.31.PD
Gjer. dhe gjat.:40.37528° / 20.15472°
Kodet Postare të lidhura:640164026403640464056406

pranë Sukë


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Gjirokastrës

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare