Kodi Postar 7016, Shqipëria

Njësia administrative Pirg

Pirg është një komunë në Rrethin e Korçës në Shqipëri.     Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Njësia administrative Pirg
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 2.19.PD
Gjer. dhe gjat.:40.785° / 20.70611°
Kodet Postare të lidhura:701070117012701370147015

pranë Njësia administrative Pirg


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Korçës

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare