Kodi Postar 7306

Njësia administrative Çërravë | Shqipëria

Çërravë është një komunë në Rrethin e Pogradecit në Shqipëri.     Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Njësia administrative Çërravë
Zona e orës:Ora standarde qendrore evropiane
Ora lokale:Saturday 4.02.MD
Gjer. dhe gjat.:40.85139° / 20.725°
Kodet Postare të lidhura:730173027303730473057307

pranë Njësia administrative Çërravë


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Korçës

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare