Kodi Postar 7307, Shqipëria

Njësia administrative Trebinjë

Trebinjë është një komunë në Rrethin e Pogradecit në Shqipëri.     Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Njësia administrative Trebinjë
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 2.22.PD
Gjer. dhe gjat.:40.91333° / 20.55306°
Kodet Postare të lidhura:730173027303730473057306

pranë Njësia administrative Trebinjë


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Korçës

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare