Kodi Postar 7309, Shqipëria

Njësia administrative Dardhas

Dardhas është një komunë në Rrethin e Pogradecit në Shqipëri.     Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Njësia administrative Dardhas
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 2.17.PD
Gjer. dhe gjat.:40.84583° / 20.65722°
Kodet Postare të lidhura:730373047305730673077308

pranë Njësia administrative Dardhas


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Korçës

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare