Kodi Postar 8302

Njësia administrative Maqellarë | Shqipëria

Komuna Maqellarë është një komunë në Shqipëri.    Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Njësia administrative Maqellarë
Zona e orës:Ora standarde qendrore evropiane
Ora lokale:Saturday 4.03.MD
Gjer. dhe gjat.:41.58889° / 20.48306°
Kodet Postare të lidhura:830183038304830583068307

pranë Njësia administrative Maqellarë


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Dibrës

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare