Kodi Postar 8402, Shqipëria

Bulqiza

Bulqiza është një qytet në Shqipëri me rreth 14 000 banorë.     Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Bulqiza
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 2.20.PD
Gjer. dhe gjat.:41.49167° / 20.22194°
Kodet Postare të lidhura:840184038404840584068407

pranë Bulqiza


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Dibrës

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare