Kodi Postar 8404, Shqipëria

Njësia administrative Shupenzë

Komuna Shupenzë ose Shupenza është një komunë në Rrethin e Bulqizës në Shqipëri.    Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Njësia administrative Shupenzë
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 2.17.PD
Gjer. dhe gjat.:41.53° / 20.42361°
Kodet Postare të lidhura:840184028403840584068407

pranë Njësia administrative Shupenzë


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Dibrës

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare