Kodi Postar 9316, Shqipëria

Njësia administrative Kurjan

Kurjan është një komunë në Shqipëri.     Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Njësia administrative Kurjan
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 2.16.PD
Gjer. dhe gjat.:40.7175° / 19.74556°
Kodet Postare të lidhura:931093119312931393149315

pranë Njësia administrative Kurjan


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Fierit

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare