Kodi Postar 9319, Shqipëria

Njësia administrative Strum

Strum është një komunë në Shqipëri.     Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Njësia administrative Strum
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 2.17.PD
Gjer. dhe gjat.:40.75111° / 19.7375°
Kodet Postare të lidhura:931393149315931693179318

pranë Njësia administrative Strum


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Fierit

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare