Kodi Postar 9332, Shqipëria

Hekal

Informacion i Detajuar
Qyteti:Hekal
Lagjet:Kodrra
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 2.18.PD
Gjer. dhe gjat.:40.56194° / 19.73583°
Kodet Postare të lidhura:932693309331933393349335

Të dhëna biznesi për 9332

pranë Hekal


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Fierit

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare