Kodi Postar 9334

Njësia administrative Ngraçan | Shqipëria

Ngraçan është një komunë në Shqipëri.     Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Njësia administrative Ngraçan
Zona e orës:Ora standarde qendrore evropiane
Ora lokale:Saturday 4.07.MD
Gjer. dhe gjat.:40.64444° / 19.7925°
Kodet Postare të lidhura:932893309331933293339335

pranë Njësia administrative Ngraçan


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Fierit

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare