Kodi Postar 9334, Shqipëria

Njësia administrative Ngraçan

Ngraçan është një komunë në Shqipëri.     Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Njësia administrative Ngraçan
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 2.29.PD
Gjer. dhe gjat.:40.64444° / 19.7925°
Kodet Postare të lidhura:932893309331933293339335

pranë Njësia administrative Ngraçan


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Fierit

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare