Kodi Postar 9409, Shqipëria

Njësia administrative Armen

Armen është një komunë në Shqipëri.     Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Njësia administrative Armen
Lagjet:Blloku
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 2.20.PD
Gjer. dhe gjat.:40.53639° / 19.59611°
Kodet Postare të lidhura:940394049405940694079408

Të dhëna biznesi për 9409

pranë Njësia administrative Armen


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Vlorës

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare