Kodi Postar 9427

Selenica | Shqipëria

Selenica është një qytet në Shqipëri me rreth 6,900 banorë. Bashkia e Selenicës shtrihet rrëzë kodrave në bregun e majtë të Vjosës, pikërisht në afërsi të fushës ku lumi i Vlorës (apo i Shushicës, si quhet në rrjedhën e sipërme të tij) derdhet në Vjosë, si një..    Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Selenica
Zona e orës:Ora standarde qendrore evropiane
Ora lokale:Saturday 4.06.MD
Gjer. dhe gjat.:40.53056° / 19.63583°
Kodet Postare të lidhura:942194229423942494259426

pranë Selenica


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Vlorës

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare