Kodi Postar 9708, Shqipëria

Njësia administrative Markat

Markat është një komunë në Shqipëri.     Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Njësia administrative Markat
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 2.21.PD
Gjer. dhe gjat.:39.73278° / 20.19528°
Kodet Postare të lidhura:970297039704970597069707

pranë Njësia administrative Markat


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Vlorës

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare