Kodi Postar 9710, Shqipëria

Njësia administrative Aliko

Aliko është një komunë në Shqipëri.     Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Njësia administrative Aliko
Zona e orës:Ora verore qendrore evropiane
Ora lokale:Thursday 2.22.PD
Gjer. dhe gjat.:39.85861° / 20.07917°
Kodet Postare të lidhura:971197129713971497159716

pranë Njësia administrative Aliko


Shih të gjitha qytetet në Qarku i Vlorës

Kodet Postare të lidhura


Shqipëria Kodet Postare