Kodi Postar 20001, Shtetet e Bashkuara të Amerikës - Hartë

Uashington D.C.

Informacion i Detajuar
Qytetet përkatëse:Uashington D.C. |  Shaw
20001 zonë:2,2 mi²
Lagjet:Cardozo, Downtown, Downtown-Penn Quarter-Chinatown, Mount Vernon Square, Northwest Washington, Penn Quarter
Zona e orës:GMT-04:00
Ora lokale:Tuesday 1.08.PD
Gjer. dhe gjat.:38.9108444345761° / -77.0178168894112°
Prefikset Telefon202301703
Kodet Postare të lidhura:200022000320004200052000620007

Të dhëna biznesi për 20001

Biznese në 20001  - Uashington D.C.

Më shumë
20001 - Uashington D.C.

Statistikat dhe demografia për 20001

Popullsia:33550Familje në 20001:14079
Njerëz për familje:2,38Vlera mesatare për shtëpi:$135400
Të ardhura për familje:$25095Të dhënat e regjistrimit të përgjithshëm:unitedstateszipcodes.org/20001/

pranë Uashington D.C.

Kodet Postare të lidhura


Shtetet e Bashkuara të Amerikës Kodet Postare

Kodet Postare sipas rajonit administrativ

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
Colorado
Shiko më Shumë