Kodi Postar 20002, Shtetet e Bashkuara të Amerikës - Hartë

Uashington D.C.

Informacion i Detajuar
Qytetet përkatëse:Uashington D.C. |  Trinidad
20002 zonë:5,3 mi²
Lagjet:Capitol Hill, Carver / Langston, Eckington, H Street Corridor, Kingman Park, Near Northeast, NoMa, Northeast, Northeast Washington
Zona e orës:GMT-04:00
Ora lokale:Tuesday 1.08.PD
Gjer. dhe gjat.:38.9051270834603° / -76.984339960437°
Prefikset Telefon202301703
Kodet Postare të lidhura:200012000320004200052000620007

Të dhëna biznesi për 20002

Biznese në 20002  - Uashington D.C.

Më shumë
20002 - Uashington D.C.

Statistikat dhe demografia për 20002

Popullsia:49333Familje në 20002:25006
Njerëz për familje:2,25Vlera mesatare për shtëpi:$123000
Të ardhura për familje:$35313Të dhënat e regjistrimit të përgjithshëm:unitedstateszipcodes.org/20002/

pranë Uashington D.C.

Kodet Postare të lidhura


Shtetet e Bashkuara të Amerikës Kodet Postare

Kodet Postare sipas rajonit administrativ

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
Colorado
Shiko më Shumë