Kodi Postar 22201, Shtetet e Bashkuara të Amerikës - Hartë

Arlington

Westover is a neighborhood in Arlington, Virginia on the National Register of Historic Places centered on Washington Boulevard between North McKinley Road and North Longfellow Street. A true model of mid-century Urbanism, Westover remains a pedestria..    Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti primar:Arlington
Qytetet përkatëse:Clarendon
22201 zonë:2,3 mi²
Lagjet:Bluemont, Clarendon - Courthouse, Colonial Village, Court House, Lyon Park, Lyon Village, Radnor - Fort Myer Heights, Virginia Square
Zona e orës:GMT-04:00
Ora lokale:Tuesday 1.08.PD
Gjer. dhe gjat.:38.8866114293954° / -77.0951958550059°
Prefikset Telefon202571703
Kodet Postare të lidhura:222022220322204222052220622207

Të dhëna biznesi për 22201

Biznese në 22201  - Arlington

Më shumë
22201 - Arlington

Statistikat dhe demografia për 22201

Popullsia:25338Familje në 22201:14403
Njerëz për familje:1,79Vlera mesatare për shtëpi:$298500
Të ardhura për familje:$65810Të dhënat e regjistrimit të përgjithshëm:unitedstateszipcodes.org/22201/

pranë Arlington


Shih të gjitha qytetet në Virginia

Kodet Postare të lidhura


Shtetet e Bashkuara të Amerikës Kodet Postare

Kodet Postare sipas rajonit administrativ

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
Colorado
Shiko më Shumë