Kodi Postar 22201

Arlington | Shtetet e Bashkuara të Amerikës

Westover is a neighborhood in Arlington, Virginia on the National Register of Historic Places centered on Washington Boulevard between North McKinley Road and North Longfellow Street. A true model of mid-century Urbanism, Westover remains a pedestria..    Wikipedia.org
22201 Informacion i Detajuar
Qyteti:Arlington22201 zonë:2,3 mi²
Lagjet:Arlington Ridge, Aurora Highlands, Bluemont, Colonial Village, Court House, Crystal City, Lyon Park, Lyon Village, Radnor - Fort Myer Heights, Virginia SquareZona e orës:GMT-05:00
Ora lokale:Sunday 12.31.MDGjer. dhe gjat.:38.87° / -77.1°
Prefikset Telefon202571703Kodet Postare të lidhura:222022220322204222052220622207

Të dhëna biznesi për 22201

Biznese në 22201  - Arlington

Shërbimet postare në 22201 - Arlington
Shiko më tepër Shërbimet postare në 22201
2.5  · $$ · Hapni Tani
2300 Clarendon Blvd, Arlington, VA 22201 · Arlington
Logo
5.0 
2043 Wilson Blvd, Arlington, VA 22201 · Arlington
Logo
2.5 
3118 Washington Blvd, Arlington, VA 22201 · Arlington
Logo
3.5 
2043 Wilson Blvd, Arlington, VA 22201 · Arlington
5.0 
2700 Washington Blvd # B, Arlington, VA 22201 · Arlington
3.0  · $$
1010 N Glebe Rd #300, Arlington, VA 22201 · Arlington

Statistikat dhe demografia për 22201  - Arlington

Popullsia:25338Familje në 22201:14403
Njerëz për familje:1,79Vlera mesatare për shtëpi:$298500
Të ardhura për familje:$65810Të dhënat e regjistrimit të përgjithshëm:unitedstateszipcodes.org/22201/

pranë Arlington

Kodet Postare të lidhura