Kodi Postar 22202, Shtetet e Bashkuara të Amerikës - Hartë

Arlington

Westover is a neighborhood in Arlington, Virginia on the National Register of Historic Places centered on Washington Boulevard between North McKinley Road and North Longfellow Street. A true model of mid-century Urbanism, Westover remains a pedestria..    Wikipedia.org
Informacion i Detajuar
Qyteti:Arlington
22202 zonë:3,9 mi²
Lagjet:Arlington Ridge, Aurora Highlands, Crystal City
Zona e orës:GMT-04:00
Ora lokale:Tuesday 1.08.PD
Gjer. dhe gjat.:38.8563927142079° / -77.0516864585784°
Prefikset Telefon202571703
Kodet Postare të lidhura:222012220322204222052220622207

Të dhëna biznesi për 22202

Biznese në 22202  - Arlington

Më shumë
22202 - Arlington

Statistikat dhe demografia për 22202

Popullsia:16389Familje në 22202:10765
Njerëz për familje:1,67Vlera mesatare për shtëpi:$308200
Të ardhura për familje:$65015Të dhënat e regjistrimit të përgjithshëm:unitedstateszipcodes.org/22202/

pranë Arlington


Shih të gjitha qytetet në Virginia

Kodet Postare të lidhura


Shtetet e Bashkuara të Amerikës Kodet Postare

Kodet Postare sipas rajonit administrativ

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
Colorado
Shiko më Shumë